21 Eylül, 2019

Öneri Kitap - 39


Bu kitabımda hayatta içinde bulunduğum ve şahit olduğum acı hakikatları, bazı tarihi olayların kısa özetlerini, karşılaştığım bazı dini ve ilmi mücadeleleri, özel kanaat ve felsefi düşüncelerimi ve her yönden kendine has özelliği bulunan çeşitli şiirlerimi ve vaki müdahalelere karşı cevabi şiirlerini bulacaksınız. Bu kitapla hiçbir siyasi maksat peşinde olmadığım sözle şiirlerinden anlaşılabilir. Yegane maksadım aklımın erdiği sahalarda hakikatları gün ışığına çıkarmak için insanlara bir cemiyete bir hizmet yadigarı olan eserleri tarihe mal etmektir. Eserlerinde eskiden Arapça ve Farsça kelimelerle karşılaşabilirsiniz. Ancak son eserlerimde anlaşılmayan kelimelerden mümkün mertebe uzaklaşarak öz Türkçe kelimeler kullanmaya özen gösterdim.

Gaye:

Bu kitaptaki gayem halkın dertlerini dile getirmek, sömürü, zorbalık kaba kuvvete karşı olmanın gereğini anlatmak, softalık ve gericiliğin çıkar bir yol olmadığını açığa sermek, softalığın ve safsatanın hangi karanlıklara gittiğini, hangi çıkmazlara saplandığını ve ne gibi siyasi maksatlara matuf olduğunu kanatlarıma göre izah etmek; ancak insanlık cemiyetini hizmet için sulh ve barış içinde insanları birbirine yaklaştırmak, sevgi, şevkat ve muhabbet yoluyla birbirinin acısını paylaşarak birbirlerine yardımcı olmaya teşvik etmek, birlik ve beraberliğe davet etmekten ibarettir.

Muhabbetlerimle

Aşık İbreti

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

YAZI ARŞİV