21 Eylül, 2019

Öneri Kitap - 37


Adil Ali Atalay’ın (Vaktidolu) kalemiyle hazırlanmış kitabımızda Demani Baba’nın elli yedi şiirine yer verilmiş. Bu şiirlerin birçoğu 1979 yılında Zileli Hüseyin Bayar Dede’nin elinde bulunan cönk sayesinde ortaya çıkmıştır.

Demani Baba Tokat’ın Artova ilçesi, Ulusaray bucağı, Bayazıt köyünde 1843 yılında dünyaya gelmiştir. 1887 yılında Hacı Bektaş Dergahına giderek Ahmet Cemalettin Efendi’den icazet almış ve Cemalettin efendi tarafından Demani mahlasını almıştır. Bucak müdürlüğü yaptığını bildiğimiz ozanımızın okur yazar olduğunu düşünmekteyiz. Kısa süreli memurluğunun dışında köyünde çiftçilik yapmıştır. Şiirlerin daha çok ehlibeyt sevgisi ve Bektaşi felsefesine yer veren Demani Baba doğduğu köyde 1919 yılında hayatını kaybetmiştir.

Ta ezelden kandildeki nurdayım
Binde bir can eremedi bu sırra
Resul’ün önünde bin bir yerdeyim
Binde bir can eremedi bu sırra

Mürşit meydanında kabirim kazdım
Deryalar yüzünde çok vakit gezdim
Zebur’u, Tevrat’ı, Kur’an’ı yazdım
Binde bir can eremedi bu sırra

İncil’in içinden bir nokta aldım
İsa’yı ruh ile eğlendim kaldım
Allah bir Muhammed Ali bir bildim
Binde bir can eremedi bu sırra

Ham olan Yakub’un çeşminin yaşı
Kendinde görmüyon mahı güneşi
Doksan bin evliya Ser Çeşme başı
Binde bir can eremedi bu sırra

Demani der arşı kürsi seyr ettim
Can mekan ilinden menzile yettim
Şu fena mülküne çok geldim, gittim
Binde bir can eremedi bu sırra

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

YAZI ARŞİV