21 Eylül, 2019

Öneri Kitap - 17


Her ne kadar bu kitabı öneriler başlığında paylaşıyor olsak da bir diğer adetini bulmak pek mümkün olmayabilir. Kitap Mustafa Kemal Atatürk’e Cumhuriyet’in onuncu yılı şerefine armağan edilmiş bir eser. Aşık Hengami 19.yy şairlerindendir. Bulgaristan’ın Rusçuk şehirinde dünyaya gelmiştir. Düğünlerde ve çeşitli eğlentilerde saz çalmış bu yüzden Anadolu’da bir çok şehir gezmiş ve Bursa’da 1873 yılında hayatını kaybetmiştir. Bektaşi tarikatına mensup olan Hengami Baba “Koşma, Divan, Semai, Ayaklı Semai, Kalenderi, Gazel” gibi bir çok türde şiir yazmıştır. Şair’e göre Hallacı Mansur’un idam edilmesi, Nesimi’nin derisinin yüzülerek öldürülmesi aşkın tabii bir neticesidir.

Bizleri yaktı yakan yanmağa hacet kalmadı
Korkmayız nar-ı cehennem ateşinden yanmayız
Yok değil meczub isek te aklımız idrakimiz
Dosta dostuz can feda düşmanı dosttan seçmeyiz
Rengi yok Hengami dehrin nakşına meyletmeyiz
Dilde mahbup zen tabiat dehrine aldanmayız

*dehri: zamanla ilgili
*mahbup: sevilen
*zen: kadın

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

YAZI ARŞİV